Placering af gennemgående downligger-klamamse i særskilt tcl-fil

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Kan du give et eksempel på en colophone.tcl-fil indeholdende en "proc html-block", og hvorledes denne (placeret i /TCL) kan kaldes fra de øvrige tcl-filer.

-- Søren Chr. Lund (SCL@kmd.dk), May 01, 2001

Answers

Response to Placering af gennemgående downligger-klamamse i særskilt tcl-fil

Jeg tror desværre ikke helt, at jeg forstår spørgsmålet:-)

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 09, 2001.

Response to Placering af gennemgående downligger-klamamse i særskilt tcl-fil

Det jeg mener, er den "fodpanels-kolofon", som du f.eks. kan se på www.simplewebmail.net. Hvis denne "downcredit" er et gennemgående objekt på flere forskellige tcl/html-sider under det samme websted, er det praktisk, at den kan opdateres centralt, på samme vis som et cascading style sheet. Vil du anbefale det designet som en procedure, der ligger i tcl-biblioteket, en downcredit.tcl i webstedets biblitek eller noget helt tredie?

-- Søren Chr. Lund (SCL@kmd.dk), May 10, 2001.

Response to Placering af gennemgående downligger-klamamse i særskilt tcl-fil

Ok, nu forstår jeg.

Du laver en fil, f.eks. layout.tcl som du ligger i dit tcl katalog. I filen laver du en procedure f.eks. med navn footer som eventuelt tager argumenter hvis der er info som varierer på de forskellige sider. Du lader procedureren returnere en stadard HTML-klamamse, som du kan indsætte i dit dokument. Det er normalt, at layout.tcl vil indeholde mange procedurerer som alle generere standardicerede HTML-klamamser for dele af dit site.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 10, 2001.


Moderation questions? read the FAQ