Billeder i MySQL DB...

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hejsa,

Har nogen erfaring med at bruge:


Jeg (eller brugeren) vil gerne kunne uploade et billede til serveren eller til MySQL databasen, som knytter sig til et ID i DB, og som derpå kan vises i forbindelse med en forespørgsel.

Findes der en tutorial eller noget?

/Aarfing

-- Christian Aarfing (aarfing@it-c.dk), April 29, 2001

Answers

Hejsa,

Den her kræver en uddybning!

Jeg prøvede at skrive koden for en INPUT TYPE="FILE" og ikke lave selve feltet.

/A

-- CHristian Aarfing (aarfing@it-c.dk), April 29, 2001.


Moderation questions? read the FAQ