Hvordan laves 2 indlejret while-løkker?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Mit problem er, at jeg skal lave 2 kald til databasen indlejret i 2 while-løkker, hvilket jeg ikke får lov til.

# Procedure som henter data inden for en kategori proc get_info { kategori } { set db [ns_db gethandle] set query "select job_id, stillingsbetegnelse, firma from jobopslag where kategori = $kategori" set selection [ns_db select $db $query]

while {[ns_db getrow $db $selection]} { set_variables_after_query append comments " $stillingsbetegnelse$firma\n" } }

# Opretter et database-håndtag set db [ns_db gethandle]

# Definition af forespørgslen set query "select kategori from jobopslag"

# Udførsel af forespørgslen set selection [ns_db select $db $query]

set comments "

Projektbørs

\n"

while {[ns_db getrow $db $selection]} { set_variables_after_query append comments "[get_info "$kategori"]" }

append comments "

"

ns_return 200 text/html [home_page "Jobbørs" "$comments"]

-- Carsten Schmidt (cs@it-c.dk), April 26, 2001

Answers

Response to Hvordan laves 2 indlejret while-løkker?

En del af mit problem er blevet løst, men ikke helt. Jeg har overført db til proceduren, men dette resultere i at den første while-løkke ikke fungere.

Hjælp modtages med kyshånd!

Programtekst:

# Procedure som henter data inden for en kategori proc get_info { kategori db} { set jobs "

$kategori

\n" # set db [ns_db gethandle subquery] set query "select job_id, stillingsbetegnelse, firma from jobopslag where kategori = '$kategori'" set selection [ns_db select $db $query]

while {[ns_db getrow $db $selection]} { set_variables_after_query append jobs " $stillingsbetegnelse $firma\n" } # ns_db releasehandle $db return $jobs }

# Opretter et database-håndtag set db [ns_db gethandle]

# Definition af forespørgslen set query "select kategori from jobopslag"

# Udførsel af forespørgslen set selection [ns_db select $db $query]

set comments "

Projektbørs

\n"

while {[ns_db getrow $db $selection]} { set_variables_after_query append comments "[get_info $kategori $db]" }

append comments "

"

ns_return 200 text/html [home_page "Jobbørs" "$comments"]

-- Carsten Schmidt (cs@it-c.dk), April 26, 2001.


Response to Hvordan laves 2 indlejret while-løkker?

Du kan desværre ikke have to sql-forespørgsler igang på samme tid, med den nuværende opsætning på HUG -- for at spare på ressourcerne.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 27, 2001.

Moderation questions? read the FAQ