Løsning med checkbokse i OPG 11

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg er ved at opbygge en lille service i OPG 11. Jeg har valgt at bruge checkbokse. Det er meningen at brugeren skal afkrydse en eller flere checkbokse. Min html kode vedr. checkbokse ser således ud:

Jeg ønsker et traditionelt stereoanlæg

Jeg ønsker en hjemmebiograf

Jeg vil have mulighed for at høre radio


Jeg har forsøgt at opbygge følgende if-elseif-else konstruktion: if { $checkbox==1 } { set query "select navn, beskrivelse from produktvalg where nummer=1 or nummer=2" } elseif { $checkbox==2 } { set query "select navn, beskrivelse from produktvalg where nummer=3 or nummer=4" } elseif { $checkbox==3 } { set query "select navn, beskrivelse from produktvalg where nummer=1 or nummer=3" } elseif { $checkbox==1 && $checkbox==3 } { set query "select navn, beskrivelse from produktvalg where nummer=1" } else { ns_return 200 text/html "Husk at afkrydse mindst et felt" } Den sidste elseif gren virker ikke, hvis både checkbox 1 og checkbox 3 afkrydses, viser den resultatet svarende til at checkboks 3 er afkrydset. Hvordan gør man det her rigtigt?

-- Anne Holdt (holdt@it-c.dk), April 25, 2001

Answers

Response to Løsning med checkbokse i OPG 11

Bemærk, at hvis der er flere checkbokse som vælges samtidigt, så skal du anvende en liste til alle valgene. Dette er vist med eksempel i forelæsning nummer 5. Kig efter eksemplet typesetting4.html der anvender procedureren set_form_var_as_list.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 03, 2001.

Moderation questions? read the FAQ