indsættelse af blanktegn i databasen?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvorfor giver et forsøg på at indsætte et blanktegn " " i databasen en fejl, når kolonnen er sat til not null? Man skulle da mene at et tegn er mere end ingenting? mvh Joachim

-- Joachim Halse (joachim@post7.tele.dk), April 23, 2001

Answers

Response to indsættelse af blanktegn i databasen?

Et blanktegn _er_ mere end ingenting. Et blanktegn er ligeså gyldigt om et A. Jeg behøver mere info om fejlen for at hjælpe mere.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 24, 2001.

Moderation questions? read the FAQ