Haiker, eller noen å haike med til Bådstad?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

I forbindelse med transgenderweekend i Bådstad i Sverige nå i mai har FPEs medlem Susanne Felini tenkt seg nedover. Hun kan tenke seg noen å reise sammen med og dele bensin med. Hun har selv bil, men kan også tenke seg å få sitte på med noen. Hun kan både tenke seg å reise nedover torsdag eller fredagen. Ring henne på tlf 2214 3982 om du er interessert. Hun er sikrest tilgjengelig om morgenen eller sen kveld.

hilsen Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), April 22, 2001


Moderation questions? read the FAQ