gule klunker

greenspun.com : LUSENET : Bedste film i verden : One Thread

Mit bedste film-citat er

"Så, så¨Atesa" fra storfilmen "Op på Fars Hat"

-- kesse krumsabel (koefoed@btinternet.com), April 22, 2001


Moderation questions? read the FAQ