Kle meg om.

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Kjære alle! Har forsøkt å finne chatte kanalen veldig lenge, vennligst hjelp.

Jeg ønsker meg en transe som jeg kan kle meg om sammen med, er sjenert. Ei som jeg "kan bli kjent med". Er veldig spent om det finnes ei, som bor i nærheten av Oslo.

Håper på et snarlig svar.

Mange klemmer fra Beate

-- Beate B. Danielsen (Beatetv@hotmail.com), April 20, 2001


Moderation questions? read the FAQ