Probelmer med at checke om en post findes i db.

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvorfor kan jeg ikke checke om posten allerede findes i db (som er min primary key)? Såvidt jeg læser fejlmeddelsen kan jeg ikke læse title med en betingelse for title, men hvad gør jeg så??? Forslag modtages med kyshånd.

Fejlmeddelse: Invalid command name "select"

Programtekst:

set title_check [select title from project where title=$title] if { [ns_ora resultrows $db] == 0 }{

# Forespørgslen ns_db dml $db "insert into project (title, text, name, email, password) values ('$QQtitle', '$QQtext', '$QQname', '$email', '$QQpassword')" ns_returnredirect "projekt.tcl"

} else { ns_return 200 text/html [home_page "ProjektBørs" "Der er allerede et projekt med denne titel. Indtast venligst en anden titel."] }

-- Carsten Schmidt (cs@it-c.dk), April 18, 2001

Answers

Du mangler at udføre databasekaldet i databasen, dvs at benytte kommandoen database_to_tcl_string. Derudover skal select title ... stå som en streng, dvs med "

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 18, 2001.

Moderation questions? read the FAQ