Eksamen

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg ved, vi har fået det oplyst før... Alligevel spørger jeg; hvornår og hvordan foregår eksamen?

-- Mikkel Schou-Nielsen (jante@it-c.dk), April 16, 2001

Answers

12. juni

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 18, 2001.

Moderation questions? read the FAQ