select returnerer tom, som Michael Møller

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg får samme fejl som Michael,både på rating.tcl og restaurant_show.tcl. Min select er som angivet på løbeseddelen og virker i sql-prompten. Jeg har 'committed'. Er det en fejl i oprettelsen af tabellen oder ..?

-- Michael Grusgaard (grus@itu.dk), April 09, 2001

Answers

Response to select returnerer tom, som Michael Møller

Jeg har kigget lidt på din kode, som ser korrekt ud. Derefter kiggede jeg i din database og her viser det sig, at du kun har oprettet to tabeller:

RESTAURANT
RATING
Fejlen opstår altså fordi du ikke har oprettet dine comments-tabel.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 09, 2001.

Moderation questions? read the FAQ