IRC

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Er det bare jeg som ikke kommer inn på IRC for tiden?hver gang jeg prøver ålogge meg på en server blir jeg kastet ut å får beskjeden om at Nextra ikke er velkommen der lengre Å jeg går ut fra at jeg ikke er den eneste som bruker nextra(Telenor) . Er det noen som vet noe mere om dette ? Er jo vanskelig å Chatte her om Norske brukere ikke kommer inn. så kanskje vi får prøve å bruke Chatten på Transeforumet i kveld da

-- kaja (Kajath@online.no), April 08, 2001

Answers

problemer på IRC

Problemet med at nextra ikke lenger gir adgang ser ut til å være over, men hvis det skjer igjen; log inn på UNDERnet istedet for DALnet. Valget fines i login-listen på mirc. Mange har vel funnet det ut, men allikevel.....

-- monica (monicatvlife@yahoo.com), April 10, 2001.

Moderation questions? read the FAQ