Database operation "select" failed

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

ved klik på mit 'kommentar-link' i bunden af min index-side, får jeg følgende fejlmeddelelse:

Database operation "select" failed (exception NSDB, "Query was not a statement returning rows.") while executing "ns_db select $db $query" invoked from within "set selection [ns_db select $db $query] " (file "/web/mikaelm/www/oevelse7/comments.tcl" line 65) invoked from within "source $file"

Det er meget mystisk - for servicen har fungeret fint indtil jeg opdagede dette i dag!! hvad skyldes det, og hvorfor sker det ligepludselig??????

Mikael

-- Mikael Møller (mikaelm@mail.dk), April 07, 2001

Answers

Der er tydeligvis noget galt med din query, men det er ikke helt til at se hvad udfra de oplysninger du har givet?!

-- Martin Elsman (mael@it.edu), April 09, 2001.

Moderation questions? read the FAQ