Hvorfor [database_to_tcl_string $db $query] ?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvorfor er det smart at udtrække en celle fra en tabel med [database_to_tcl_string $db $query]?

Mikael

-- Mikael Møller (mikaelm@mail.dk), April 06, 2001

Answers

database_to_tcl_string er lavet for at man nemt håndterer det specialtilfælde at man laver en select, hvor man kun får returneret en række med en kolonne, dvs. kun _en_ værdi. Med database_to_tcl_string skriver vi færre kodelinier end med de andre alternativer.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), April 06, 2001.

Moderation questions? read the FAQ