Fotoutstilling

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Marion jobber sammen med en fotograf med å lege en Vandreutstilling med Fotoer av Transer. Den tar for seg forskellige deler og temaer i en Transes Liv Å denne helgen er fotografen på plass hos Marion. Og det er de kunstneriske bildene som skal taes nå.Men hun trenger noen Modeller. Er det noen av dere som har lyst til å stille opp? Enten på Torsdag, Fredag Eller Lørdag. Bildene taes på en måte så det ikke skal være mulig å gjennkjenne den som bildene taes av . Å alle vil få muligheten til å se bildene på forhånd . Så det bør være trykt for alle. Det å bli tatt bilder av er jo kjempegøy. Å en får muligheten til å vise deler av seg som en ellers ikke så ofte får muligheten til å vise fram. kanskje du er en av dem som ikke synes du får til å få noen fine bilder av deg selv. Da bør du benytte denne muligheten.Til å få profersionelle råd i et trykt miljø. Så ta å ring Marion på Mobil : 91127454 Så fort som mulig.

-- kaja (kajath@online.no), April 03, 2001

Moderation questions? read the FAQ