Uno Inkomen

greenspun.com : LUSENET : Treaty of Noordwijk : One Thread

Een van de deelnemers aan de brainstorm sessie, een initiatief van Freed Schmitter, was Henry Menting. Henry, bij deze welkom op dit alternatieve forum. Ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik deze link heb geplaatst. Het zou kunnen zijn dat Generation Binding # 13 voor een aardverschuiving gaat zorgen, maar persoonlijk heb ik er een hard hoofd in. in iedergeval lijkt me een twee sporen beleid geen kwaad kunnen.

Ben

-- Ben (ben@timedesk.nl), March 31, 2001


Moderation questions? read the FAQ