Fått 2 fugler

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jadda..jeg og Elintv har fått oss 2 undulater.Jenter begge to selvsagt.De har fått navnene Kosi og Pia(etter foreningens Pia som vi beundrer).Så nå er Kosi&Pia godt innstallert med bur og greier.Begge skravler som en foss og krangler innemellom.Akkurat slik jenter skal være..:-) God helg til alle fra Prinsesse & Elintv

-- (elinmor@online.no), March 30, 2001

Moderation questions? read the FAQ