Opg. 7 og delete.tcl

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg kan ikke få min delete til virke. Jeg kalder databasen, men får nedenstående svar. Når jeg copy-paster svaret til SQL-prompten, så virker deleteringen fint. Kan du se en fejl udfra fejlmeddelelsen?
The error message: Database operation "dml" failed (exception ORA, "ora8.c:1207:ora_exec: error in `OCIStmtExecute ()': ORA-00911: invalid character
SQL: DELETE FROM comments WHERE id = 4 AND url = 'http://hug.it.edu:8101/index.html';")

Et andet problem: Jeg kan ikke linke til $url fra sider, hvor variablen eksisterer. Jeg vil gerne lave en "Tilbage igen" knap, men der kommer en tcl-meddelelse med, at variablen url ikke eksisterer. Men den er defineret og bruges også andre steder på siden. Pt. linker jeg bare til "url" velvidende at der mangler et dollortegn foran.

-- Anders Bonde (bonde@it-c.dk), March 30, 2001

Answers

Prøv at fjerne dit semikolon i din SQL-delete.

Dit andet spørgsmål er meget svært at svare på uden at se noget kode. Du bør kunne overføre form-variablen url ved at inkludere det i linket med ?url='http://.......'.-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 30, 2001.


Moderation questions? read the FAQ