Kawaii, kawaii Hana-chan

greenspun.com : LUSENET : hana's world : One Thread

Dear Hana-chan,

Kawaikute, kawaikute, kanawanaino. Kinou kite kurete arigato. Totemo omoshirokatta desuyo. Mata itsu kite kuremasuka? Great grandma Takei

-- Great grandma Takei (george@georgetakei.com), March 24, 2001

Answers

itsu mata ikeru ka wakaranai no...demo dekiru dake hayaku ikitai naaa!

-- hana chan (srtakei@hotmail.com), March 25, 2001.

Moderation questions? read the FAQ