Oracle fejlmeddelelse FORTSAT

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg bliver ved igen og igen at få smidt følgende i hovedet:

SQL> drop table comments; drop table comments * ERROR at line 1: ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified

-og svaret "prøv at taste enter et par gange" er bare ikke godt nok...

-- Joachim Halse (joachim@post7.tele.dk), March 22, 2001

Answers

som du nok har bemærket, så har jeg været inde med den store hammer, og fjernede dine sql-processer. Problemet var, at du havde en sql-proces hængende, som havde en lås på tabellen comments. Idet jeg fjernede processen, blev tabellen også frigivet. Dette er blot et udtryk for at Oracle virkelig implementerer ACID. For at checke, at det virkede har jeg også været inde og fjerne tabellen comments med drop table comments;, og det virkede.

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 22, 2001.


Moderation questions? read the FAQ