Fejlmeddelelse - hug server

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Får følgende fejlmeddelelse når jeg prøver at indsætte kommentarer(Løbeseddel 7-opg C). Hvad er problemet?:

Database operation "dml" failed (exception ORA, "ora8.c:1207:ora_exec: error in `OCIStmtExecute ()': ORA-02289: sequence does not exist

SQL: insert into comments (id, url, insdate, name, email, text) values (comment_sequence.nextval, 'http://hug.it.edu:8162/index.html', sysdate, 'peter', 'peterk@it-c.dk', 'dette er en test')") while executing "ns_db dml $db "insert into comments (id, url, insdate, name, email, text) values (comment_sequence.nextval, '$url', sysdate, '$QQnam..." (file "/web/peterk/www/oevelse7/comments_add.tcl" line 65) invoked from within "source $file"

-- Peter Krogstrup (peterk@it-c.dk), March 21, 2001

Answers

Feljmeddelelsen indeholder teksten

ORA-02289: sequence does not exist 

hvilket betyder at sekvensen comment_sequence ikke eksisterer. Du skal blot sørge for at oprette sekvensen i din comments.sql fil, og køre en gang mere. Du dropper en sekvens med drop sequence ... -- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 22, 2001.


Moderation questions? read the FAQ