Check af formvariable forskelligt i Netscape/Explorer

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

OPGAVE 7C Jeg har oprettet indtastningsfelterne til email, navn og kommentar. Og i filen comments_add.tcl vil jeg gerne checke formvariablerne, har brugeren indtastet en emailadresse, der ligner en email adresse etc. Jeg bruger følgende kode: if { ![info exists email] || ![regexp {.+@.+\..+} $email] } { ns_return 200 text/plain "Fejlmeddelelse, email-adressen er ikke gyldig" return } Hvis brugeren så skriver noget forkert kommer Netscape med den tiltænkte fejlmeddelelse, og ikke andet. Men Explorer kommer med en decideret fejlboks med udråbstegn og det hele, hvor der i bjælken står: Error in startup script. Kan jeg undgå denne noget kedelige fejlboks i Explorer, ved at ændre mit script?

-- Anne Holdt (holdt@it-c.dk), March 21, 2001

Answers

jeg har prøvet dit program, og det virker fint på Netscape i Windows og Linux samt Explorer på Windows, så jeg tror vi må konkludere at der ikke er noget problem.

Det ville også undre mig meget for der er ikke noget forkert i det du gør.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 22, 2001.


Moderation questions? read the FAQ