Skal pling escapes?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Skal pling escapes i et regulært udtryk i en tcl fil?

-- Mikkel Schou-Nielsen (jante@it-c.dk), March 20, 2001

Answers

Nej, det er kun SQL som opfatter '' som et enkelt '.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 22, 2001.

Moderation questions? read the FAQ