Øvelsescase: Mailing_list: Browser tilbyder download

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej - Jeg har som opvarming til løbeseddel 7 forsøgt at eftergøre dagens case på eget HUG-bibliotek: Hug.it.edu:8178/mailing_list, hvori jeg via min opgaveindeks-side kalder "add.html" ("Add yourself to the mailing list"). Efter udfyldelse af webform, klikker jeg på Add Me-knappen, der skulle kalde "add.tcl" i samme bibliotek, der har nogle fejlmeddelelser parat, hvis name og/eller email ikke er ok.

Men i stedet får jeg en MsgBox (Filoverførsel), der tilbyder download af add.tcl fra hug.it.edu.

Er der nogen, der har oplevet noget lignende eller kan forestille sig en forklaring/løsning?

-- Søren Chr. Lund (lundinus@it-c.dk), March 20, 2001

Answers

Response to Ã~velsescase: Mailing_list: Browser tilbyder download

Jeg tror det skyldes at Explorer ikke kender til mime-typen: text/plain, hvilket er meget underligt.

Jeg har rettet eksemplet således at der returneres HTML kode i stedet for text/plain, og nu virker det også i Explorer. Dette vil jeg prøve at huske i resten af eksemplerne i kurset.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 22, 2001.


Moderation questions? read the FAQ