Ny nettbutik

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Nå, klokken 00.46 ser det ut til at vi får til vår nettside. har prøvd siden klokken 17.00 i dag, men nå tror jeg det er lov med et aldri så lite HURRA.

-- Marion arntzen (maarnt@online.no), March 19, 2001

Moderation questions? read the FAQ