Oevelse 6, select opgave B

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Jeg kan ikke få nedenstående select-kommando til at virke!! Er der nogen der kan se hvad der er galt

select itc_publikationer. title, itc_personer. navn from itc_publikationer, itc_personer, itc_forfattere where (itc_personer.person_id=itc_forfattere.person_id and itc_publikationer.publ_id=itc_forfattere.publ_id and itc_publikationer.publ_maaned='3');

-- Marianne Anthonsen (anthon@itc.dk), March 16, 2001

Answers

Der skal ikke være mellemrum mellem . og feltnavn, dvs itc_publikationer.title og ikke itc_publikationer. title.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 16, 2001.

Moderation questions? read the FAQ