Oracle fejlmeddelelse ved sql kommando drop

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Når jeg gerne vil slette en tabel på hug, som ikke har noget indhold:

drop table itc_kursusansvar;

-får jeg meget ofte fejlmeddelelsen:

ERROR at line 1: ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified

Warum den das!? Det skal bemærkes at jeg arbejder hjemmefra via 56kmodem.

-- Joachim Halse (joachim@post7.tele.dk), March 15, 2001

Answers

Jeg ved ikke præcist hvad der er galt; har aldrig selv fået sådan en fejlbesked. Prøv at trykke retur et par gange i SQL*Plus før du skriver kommandoen; SQL*Plus har ikke et fantastisk godt tekst interface...

-- Martin Elsman (mael@it.edu), March 16, 2001.

Moderation questions? read the FAQ