Postkasse

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Før fikk jeg innlegene fra Forum i postkassen ,er det slutt på dette eller har jeg bare falt ut? Det var jo litt greit å få det slik selv om det ikke er noe problem jeg er alikevell stadig innom foreningens sider. Emma Iversen

-- (emmas@sensewave.com), March 14, 2001

Moderation questions? read the FAQ