fjerne tabeller med drop kommando

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

I Opgave A har jeg oprettet 3 tabeller og i Opgave B yderligere 2. Er det muligt at fjerne alle disse tabeller når jeg står i SQL prompten, i hvilken rækkefølge skal det da gøres? Jeg har prøvet med denne rækkefølge: kurser, kursusansvar, personer, publikationer, forfattere. Det synes jeg ikke virker.

-- Anne Holdt (holdt@it-c.dk), March 14, 2001

Answers

Du angiver rækkefølgen:

kurser
kursusansvar
persoer
publikationer
forfattere
kursusansvar og forfattere skal slettes før publikationer, personer og kurser. Tabellen kursusansvar indeholder jo eksempelvis rækker som refererer til rækker i tabellerne kurser og personer. Du kan derfor ikke slette en person i personer sålænde den person er tilknyttet et kursus, dvs. en række i kursusansvar. Jeg håber dette hjælper.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 15, 2001.

Moderation questions? read the FAQ