Navn

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei til dere!

Esben E.P. Benestad fikk åpnet døren for oss som ønsker et kvinnenavn. Tidligere het jeg Per Henning Pedersen. Nå heter jeg Per Hege Pedersen!Og det tok bare 3-4 uker fra jeg leverte søknaden på folkeregisteret til jeg fikk positivt svar fra fylkesmannen i Vest-Agder :-)! Til daglig bruker jeg bare Hege,og de fleste er nå vant til å bruke det navnet,også på jobben.

Klem fra Hege!

-- Per Hege Pedersen (per-h-pe@online.no), March 14, 2001


Moderation questions? read the FAQ