Treffe andre der man bor

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg har lest en del av innleggene. Spesielt de som gjelder kontakt i sitt nærmiljø. Det er ikke lett. Man går liksom ikke bor til noen og spør. Handler heller ikke undertøy og annet der hvor man er godt kjent. Man blir liksom alene med sitt. Er heller ikke modig nok til å delta på foreningens treff. (enda) Dersom det er noen i Hønefoss-Jevnaker-Hadeland-distriktet som kunne tenke seg nærmere kontakt ville det vært koselig. Jeg er godt voksen.

Hilsen Karine

-- (karinema@online.no), March 07, 2001

Answers

Bli kjent med andre

Meld deg inn i FPE. Vi kan formidle kontaktannonser fra medlemmer til medlemmer i samme område. hilsen Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), March 08, 2001.

Moderation questions? read the FAQ