Hvornår skal PS4 afleveres?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvornår skal PS4 afleveres? Niels snakkede om, at fristen ville blive udskudt pga. problemer med hug tirsdag.

Mikkel Schou-Nielsen.

-- Mikkel Schou-Nielsen (jante@it-c.dk), March 04, 2001

Answers

Response to Hvornår skal PS4 afleveres?

Løbeseddel 4 skal afleveres fredag d. 9. marts klokken 09.00.

Jeg lægger løbeseddel 5 og slides til forelæsning 6 på nettet senere idag, dvs. nok omkring midnat:-(.-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 04, 2001.


Moderation questions? read the FAQ