gæt et tal, opgave 4:C

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Mit program "Gæt et tal" virker fint, bortset fra at der ikke kommer en fejlmeddelse, når brugeren ikke taster noget ind i formularen. I stedet svare programmet at gættet er for lille.

Kan man skrive noget mellem [info exists gaet ] og [string compare $gaet ""] == 0, så man kan tjekke om brugeren har indtastet noget i formularen?

Louise

-- Louise Kirstine Olsen (louise@it-c.dk), March 02, 2001

Answers

Response to gæt et tal, opgave 4:C

jeg tror ikke helt jeg forstår spørgsmålet. Kombinationen info exists og string compare sikrer, at brugeren har indtastet noget - man ved blot ikke hvad det er. Det bedste er nok, at du viser en kodestump, som vi kan kigge på - husk
-tags rundt om koden.


-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), March 04, 2001.

Moderation questions? read the FAQ