Hvordan kaldes en procedure inde fra en anden procedure?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvordan kaldes en procedure ex. status inde fra en anden procedure ex. form_update. Hvad er notationen?

-- Anne Holdt (holdt@it-c.dk), February 27, 2001

Answers

Der er ikke nogen speciel notation for dette:

proc f { } {
  puts "hej"
}

proc g { } { f }

Procedure f kaldes inde fra procedure g, helt som vi forventer det.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), February 27, 2001.


Moderation questions? read the FAQ