qmail og if-sætning

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej folkens,

Jeg har et problem med at qmail afsender en mail lige meget om form-felterne ikke er udfyldt, dvs. at den drøner igennem min if-sætninger selvom værdien af testene er falsk!?! HJÆLP!!!

Koden er som følger:

set_form_variables 0

set page "HTML starter..."

if { [info exists from] } { if { [info exists subject] } { if { [info exists body] } { qmail "aarfing@it-c.dk" $from $subject $body append page "mail sendt" } else { append page "body mangler" } } else { append page "subject mangler" } } else { append page "from mangler" }

append page "...HTML slutter"

ns_return 200 text/html $page

Mvh. Christian

-- Christian Aarfing (aarfing@it-c.dk), February 25, 2001

Answers

Response to qmail og if-sætning

Det er ikke nok at anvende info exists. Du skal også sikre at der ikke er tale om "tomme" strenge, dvs du skal yderligere teste at [string compare $body ""] != 0

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), February 26, 2001.

Moderation questions? read the FAQ