qmail og tjek via "if" og "string compare"

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Halløj Vedr. øvelse 3 opgave E - WebMail: Jeg kan ikke få nedenstående til at fungere!

# set_form_variables 0 qmail anthon@it-c.dk $from $subject $body

# tjek om der bliver indtastet noget if { [info exists from] && [info exists subject] && [info exists from]} { if { [[string compare $from ""]==0] && [[string compare $subject ""]==0] && [[string compare $body ""]==0]} } ns_return 200 text/html "prøv igen" else { # Side der retuneres hvis........

ns_return 200 text/html ".....

Er der nogen der kan se hvad der går galt?

På forhånd tak

Mvh Marianne

-- Marianne Anthonsen (anthon@it-c.dk), February 25, 2001

Answers

I skal huske, at anvende <pre> og </pre> tags når I skriver mange kodelinier.

Jeg gengiver programmet her:

#
set_form_variables 0
qmail anthon@it-c.dk $from $subject $body

# tjek om der bliver indtastet noget
if { [info exists from] &&
   [info exists subject] &&
   [info exists from]} {
if { [[string compare $from ""]==0] &&
   [[string compare $subject ""]==0] &&
   [[string compare $body ""]==0]}
}
ns_return 200 text/html "prøv igen"
else {
# Side der retuneres hvis........

	ns_return 200 text/html ".....

Du skal først kalde qmail, når du har checket formvariablene, dvs i else-grenen i dit program.

Du anvender info exists på variablen form to gange og slet ikke på body.

Du har ikke styr på dine blokke, dvs. { og }. Her er dit program ændret en anelse. Du kan arbejde videre med dette:

set_form_variables 0

# tjek om der bliver indtastet noget
if { [info exists from] &&
   [info exists subject] &&
   [info exists body]} {
 if { [[string compare $from ""]==0] &&
    [[string compare $subject ""]==0] &&
    [[string compare $body ""]==0]} {
  ns_return 200 text/html "prøv igen"
 } else {
   # Side der retuneres hvis........
   qmail anthon@it-c.dk $from $subject $body
   ns_return 200 text/html "...mail sendt..
 }
} else {
 ns_return 200 text/html "du har slet ikke indtastet noget"
}


-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), February 25, 2001.

Moderation questions? read the FAQ