forlæsningsplancher og løbseddeler på engelsk?

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Kære Peter Sestoft

Er det muligt at få forlæsningsplancher og løbseddeler på engelsk for grundlæggende programmering eller ej?

-- Khan Salman Iqbal (khan@it-c.dk), February 24, 2001

Answers

Response to forlæsningsplancher og løbseddeler på engelsk?

Nej det er ikke muligt. Kurset holdes, som annonceret, på dansk. Men ehandels-linien holder et kursus der ligner Grundlæggende Programmering på engelsk.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), February 25, 2001.

Moderation questions? read the FAQ