Procedure og ns_return

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hejsa, Jeg har i Loebeseddel 3 - opg. B lavet en procedure, der for overført variablen $multal fra en form ved set_form_variables og den virker, men hvordan ns_return'er jeg resultatet af proceduren?

---------------------------------------- proc multabel { $multal } { set k " ...en for-løkke med $multal... " return $k }

ns_return 200 text/html [multabel] ----------------------------------------

Jeg troede det var på ovenstående måde, men åbentbart ikke.

HJÆLP!

/aarfing

-- Christian Aarfing (aarfing@it-c.dk), February 23, 2001

Answers

Hej Christian Du har retuneret med: ns_return 200 text/html [multabel] Jeg har retuneret med:ns_return 200 text/html [multabel $tal] tal er fra name i formen i html filen. Håber det kan hjælpe dig

MVH

Marianne

-- Marianne Anthonsen (anthon@it-c.dk), February 24, 2001.


Det er godt at se, at I svarer på hinandens spørgsmål, og Marianne har helt ret. Her følger lidt mere info. Dit program skal være bygget således op:

proc multabel { multal } {

  ...
}

set_form_variables

ns_return 200 text/html [multabel $multal]
Læg mærke til, at vi kalder set_form_variables som skaber variablen multal forudsat at dette er navnet på formvariablen i HTML-formen. Variablen bliver anvendt i kaldet til multabel.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), February 24, 2001.

Moderation questions? read the FAQ