tilgå procedure i seperat fil

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Hvordan kalder man en procedure fra blabla.tcl der ligger i filen alblab.tcl ? (altså kald til procedurer der ligger i andre filer end dem man kalder dem fra)! hilsen raz

-- Rasmus Jørgensen (rzj@get2net.dk), February 20, 2001

Answers

Response to tilgå procedure i seperat fil

I filen blabla.tcl indsætter du koden

source "alblab.tcl"

Derefter har du adgang til alle procedurer i filen alblab.tcl. Det forudsætter, at filerne blabla.tcl og alblab.tcl ligger i samme katalog.

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), February 20, 2001.


Moderation questions? read the FAQ