Ønsker å komme i kontakt med TS.

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg er en gutt på 30 som endelig har insett at jeg er bifil. jeg bor på et ilte sted og har ingen kjennskap til miljøer ol. men jeg har et brennende ønske om å treffe en som er TS-"shemale" for vennskap i første omgang. Jeg håper du som leser dette kan anbefale meg de rette forum,for å teffe min hjertevenn. Dette er et brennende ønske om å realisere en fantasi jeg har båret på i alle mine "voksne"år. på forhånd takk for hjelpen. Hilsen Erik

-- Erik (mr.kinylove@spray.no), February 20, 2001

Answers

Oppslagstavlen er egentlig ikke beregnet

for kontaktannonser ellom "admirers" og brukerne av dette forum. Et bedre alternativ er å bruke: http://no.olaisen.com/kontakt_vis.asp?kategori=33 som nok er mer direkte rettet mot dine ønsker.

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), March 08, 2001.

Moderation questions? read the FAQ