Hotelweekenden

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Vil bare hilse fra Lise å si til alle etternølerene at det fortsatt er mulig å melde seg på hotellveekenden.Selv om fristen gikk ut på Fredag Så jenter gjør det så fort som mulig. Denne gangen blir det represententer fra LFTS som kommer på Fredagen til medlemsmøtet å presenterer foreningen sin. Å det blir debatt mellom Tone Maria fra LFTS og Pia fra FPE Om hva som skiller, å som forener oss. Så det burde bli interesant. Å På lørdag er det som vanlig Festmiddag . Lise lovet også et maten skulle bli mye bedre en sist så det lover jo bra:-)Så send en mail til fpenorge@online.no eller ring til foreningstelefonen 63875545 å legg igjen en beskjed. Hotellweekendene pleier jo alltid å bli en suksess så sitt ikke hjemme i skapet meld dere på å opplev Oslo nå til Helgen 23-25 februar 2001

-- Kaja (Kajath@online.no), February 19, 2001

Moderation questions? read the FAQ