procedure kald fra html - side ?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

I Løbeseddel 2 Opgave C fremgår det at man skal lave en proc homepage, "..der kan generere en standard html side". Menes der med dette spørgsmål at proceduren bare skal kunne skrives ud med "%source homepage.tcl" i prompten? Eller menes der at det skal være muligt at kalde proceduren homepage via webserver - altså fra en hjemmeside ? Hvis det sidste er tilfældet er der så nogle der kunne være fede og fortælle mig hvordan i helvede man kalder en tcl - procedure ? Jeg forestiller mig nemlig at det er muligt at have én (1) fil med en masse procedurer, der så kan kaldes igen og igen på forskellige måder/med forskellige parametre - men hvordan kalder man en procedure ?? 2. Hvordan er det nu man får skrevet \ ud ? hilsen raz

-- Rasmus Jørgensen (rzj@get2net.dk), February 19, 2001

Answers

Til spg: Menes der med dette spørgsmål at proceduren bare skal kunne skrives ud med "%source homepage.tcl" i prompten? Svar: JA, du behøver ikke at anvende ns_return, men det gør heller ikke noget, hvis du anvender ns_return og får det til at virke på web-serveren.

Til anden del af dit indlæg:

hvis du laver en fil, homepage.tcl som indeholder

ns_return 200 text/html "<html>%lt;body>bla bla bla</body></html>"

i kataloget oevelse2 på hug, så ser du bla bla bla i din browser med url:

http://hug.it.edu:dit_port_nummer/oevelse2/homepage.tcl

Du henviser altså blot til dit tcl-program.

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), February 19, 2001.


Moderation questions? read the FAQ