Årets kontigent 400 eller 500 Kroner???

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Syklubben! Hva er årskotningenten 400 eller 500 kr ? Det står ikke på giroen

Marija

-- Marija Hoffs (marija.hoffs@netcom.no), February 10, 2001

Answers

Kontigent

Den er kr.400

-- Emma Iversen (emmas@sensewave.com), February 10, 2001.

400 kroner eller mer

Hos meg fulgte det med et "følgeskriv" som fortalt at kontingenten var kr.400, men at man kunne betale inn mer dersom man ville støtte driften av foreningen med litt ekstra. Det er sikket derfor beløpet ikke er forhåndsutfylt. Siv.

-- Siv Clausen (siv_clausen@hotmail.com), February 12, 2001.

Moderation questions? read the FAQ