Lys van Afrikaanse Intensiewe Vorme

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Waar op dees aarde kry kry ek 'n lys van Afrikaanse intensiewe vorme op die internet? Die een of twee online woordeboeke wat ek kon kry, is effe teleurstellend...

-- Jan Swanepoel (jansw@transnet.co.za), February 09, 2001

Answers

Intensiewe vorme:- Swak Krom

-- Hendrik LOUW (hendriklo@absa.co.za), August 16, 2004.

Moderation questions? read the FAQ