Workshop i Oslo for kjønnskryssere og kjønnsblandere

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Workshop i Oslo for kjønnskryssere og kjønnsblandere from Odd Reiersøl (solverv@solverv.com) Velkommen til å delta i en ny og spennende weekendgruppe! Denne weekendgruppen 31/3 til 1/4 gir deg anledning til å jobbe med indre selvbilde og presentasjon utad via fotografering av dine forskjellige følelsesuttrykk.

Mariette Pathy Allen fra New York er fotograf og har laget den kjente boken "Transformations - Crossdressers and those who love them". Hun kommer til Oslo for å lede gruppen sammen med meg.

Selv har jeg min egen variant av kjønnsblanding som jeg presenterte på et foredrag jeg holdt på FPE i februar 2000 om psykologiske teorier for utvikling av transvestisme og transseksualitet.

Pemeldingsfristen til workshopen er 27 februar. Jeg må vite om vi har nok påmeldte på det tidspunktet til at vi kan få Mariette over (hennes omkostninger må dekkes).

Mer informasjon på min website: www.solverv.com

-- Odd Reiersøl (solverv@solverv.com), February 04, 2001


Moderation questions? read the FAQ