God nyhet

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

En God nyhet til dere som vil eller vurderer å skifte Kjønn. står i VG nå 1 Febr kl 1530 at de skal starte kjønnsoperasjoner igjen. Så da begynner Kanskje ting å ordne seg for dere snart igjen.

-- Kaja (Kajath@online.no), February 01, 2001

Moderation questions? read the FAQ