Sort skærm ved opstart

greenspun.com : LUSENET : MacKnowledge Q&A : One Thread

Når jeg starte mun maskin sker følgende, opstart lyden lyder fra højtalen harddisk lyst kommer frem fra maskin panelet, men der kommer ikke noget på skærmen d.v.s. skærmen for blive sort. Hvad er galt med min maskin

-- Saad Al-Zubeidi (sape@mail.tele.dk), January 24, 2001

Answers

Response to Sort skærm ved opstart

Du skal blot udskifte back up batteriet på din maskinen, batteriet holder normalt ca. 1.5-2 år og så skal den udskiftes. Husk at rette din indstiling bag efter( printer valg, dato og tid osv.)

-- Saad Al-Zubeidi (sape@mail.tele.dk), January 24, 2001.

Moderation questions? read the FAQ