Aktuel dato fra serveren

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Vores javaapplet skal tjekke om en dato, som brugeren har indtastet, ligger før dags dato. Det kræver at javaappletten læser dags dato fra serveren eller brugermaskinen, hvordan gøres dette? venlig hilsen Kristine

-- Mette Kristine Mikkelsen (mkm@it-c.dk), January 23, 2001

Answers

Prøv at kigge på klassen

java.util.Calender

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), January 24, 2001.


Moderation questions? read the FAQ