God Jul i Januar?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Surfet innom FPE sin hjemmeside i dag (22.01.01) og ble møtt av ett forsåvidt hyggelig "God Jul"... men det er en måned siden det var Jul nå. Tenkte bare jeg skulle nevne det i fall foreningens web ansvarlig ikke hadde lagt merke til det :)

Men spøk til side: Jeg er ikke medlem av foreningen selv ennå, og så død som foreningen ser ut til å være (i hvertfall på hjemmesiden) så lurer jeg på om det er noen vits i å melde seg inn? Finnes den i virkeligheten eller er det bare lureri?

(Og foresten... hva betyr "Gnore"? Det står med liten skrift helt øverst på siden. En hemmelig transekode for de innvidde?)

Tea

-- Tea Birkelund (tea@yesno.com), January 22, 2001

Answers

Om hjemmesider og godt nytt år.

hei Tea (du får ta julehilsenen på forhånd)

Selvfølgelig er det noen vits å melde seg inn i FPE-Norge!!! Til tider er nok jeg som alle andre ganske opptatt, og da hender det ikke så mye på FPEs hjemmesider. Men mye står på trappene: Ny revidert foreningsbrosjyre på Fakta og Diskusjon; Fremdeles vil vi bringe videre nyheter fra andre medier på nettet i Magasinet. Men det strander også litt på respons - hadde medlemmene bidratt med mer, så hadde det også vært mer stoff på sidene.

Men foreløpig har vi også valgt å ikke publisere f.eks. en liste over butikker foreningen har et samarbeid, noen fordeler skal det tross alt være med å bare være medlem også.

Medlemsbladet Intermezzo kommer fremdeles ut 4 ganger pr år til alle medlemmer. Og vi har medlemsmøte i Oslo en gang pr. måned. For tiden forsøker styret å skape aktivitet også andre steder i landet.

med vennlig hilsen Elin Solheim web-redaktør

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), January 22, 2001.


Moderation questions? read the FAQ