Java-applet - PostgreSQL adgang via Netscape 4.7??

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering E2000 : One Thread

Vi kan pludselig ikke få adgang til vores PostgreSQL database via vores java-applet, selvom det har virket i december og første halvdel af januar. Kan dette skyldes, at vi forsøger via Netscape 4.7? Virker det med alle versioner af Netscape?

-- Niels Haaber (nielshaaber@yahoo.com), January 22, 2001

Answers

Det er underligt. Så vidt jeg kan se virker både webserver og databaseserver, og begge er tilgængelige gennem firewallen.

Netscape 4.7 skulle ikke i sig selv være et problem. Men hvis din Netscape (undtagelsesvis) benytter sig af et nyere plugin til at køre Java, så kan det være at du har version 1.3 i stedet for 1.1.5 (se Communicator | Tools | Java Console), og så skal du bruge en anden udgave af postgresql.jar (på serveren).

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), January 22, 2001.


Moderation questions? read the FAQ